En centrala källa för produktinformation

Få ordning och reda på din produktinformation med Lito PIM!
PIM står för Product Information Management och betyder hantering av produktinformation. Grundidén med PIM är att det ska finnas EN central källa för produktinformation till alla kanaler som även ökar effektiviteten.


VARFÖR BEHÖVS PIM?

Ni har produktinformation på flera olika ställen. Ni lägger många timmar på att leta och säkerställa att ni har rätt version av er produktdata. Ni säljer era produkter i flera olika kanaler och på flera olika språk, vilket gör det svårt att kontrollera hur de marknadsförs och syns. När det ska lanseras en ny produkt tar det ofta för lång tid.

Känner ni igen er?
Ett PIM system kan vara en lösning för dig och ditt företags behov!

Ofta sitter separata delar av organisationen på olika data, eller varianter av samma data, och administrerar detta i olika system. Ett PIM-system är ett centralt verktyg som helt fokuserar på smidig hantering av produktinformation som alla kan nå.

Spara pengar

PIM minskar era externa kostnader, delvis genom att ni själva kan skapa grafiskt material och uppdatera era webbplatser direkt med information från systemet.

Spara tid

Lito PIM minskar administrationen och förberedelserna som krävs för att distribuera och uppdatera information i olika kanaler. Produktinformationen är alltid lättillgänglig, strukturerad och spårbar i alla kanaler samtidig.

Nå ut snabbare

Lito PIM förkortar era ledtider och säkerställer att ni snabbt kan publicera produktinformation, minska er time-to-market och öka era intäkter.

”PIM förbättrar den kundupplevelsen samtidigt som den gör det ekonomiskt att tillhandahålla högkvalitativ produktinformation för fler produkter över flera kanaler och fler platser.”

En informationskälla

Med Lito PIM kan du på ett effektivt sätt hantera en allt större mängd produkter över fler kanaler, fler språk och samtidigt hålla hög nivå på engagerande produktinformation.

Distribution

Lito PIM skapar en enkel export till ett obegränsat antal kanaler, till exempel mobilapplikation, webbplats eller en fysisk butik

Integration

Bra integration av Lito PIM med din e-handelsplattform innebär att du an frigöra resurser. Vi arbetar med Pimcore, en open source lösning, som erbjuder ett kostnadseffektivt, kraftfullt och mångsidigt system.

Produktdatalagring

Lito PIM ger stort värde om du är handlare med omnikanalfokus och behöver lagra olika typer av data, som t ex storlekar, färger och tekniska detaljer.

Anpassningsbart gränssnitt

Vi ser till att den slutgiltiga lösningen är direkt anpassad till dina behov och förutsättningar.

Spårbarhet

Du har full kontroll över var din produktdata används.

Lito PIM och Lito DAM- vad är skillnaden?

Digital Asset Management (DAM) hanterar alla digitala tillgångar som en organisation kontrollerar, medan Product Information Management (PIM) fokuserar på en produkts livscykel.
Vi rekommenderar en integration mellan Lito PIM och Lito DAM. En integration innebär att flödet kan helautomatiseras för att skapa en effektiv koppling mellan systemen. Våra integrationer skräddarsys för att passa varje kunds specifika behov och önskemål.

PIM vs DAM

Hur ser ditt PIM behov ut?

Kontakta oss »