PRESSMEDDELANDE


Publicerat: 3 augusti 2020


Miller Graphics förvärvar Lito AB


Karlstad, Sverige. Den 1 augusti 2020 förvärvade Miller Graphics Lito AB.

Miller Graphics är ett grafiskt bolag med fokus på smarta, innovativa lösningar som täcker hela processen från design till tryckt förpackning. Med fokus på artwork, färghantering, repro, klichéer, 3D-bilder och animeringar finns vi med i hela värdekedjan. I vårt system Millnet håller vi koll på den senaste versionen av artwork- och reprofilen och kunden kan alltid känna sig lugn att det är rätt version som når tryckeriet. Med våra innovativa 3D-bilder visualiserar vi produkterna för både e-handel, hemsidor samt i utvecklingsarbetet innan den färdiga produkten tagit form.

- Vi är väldigt glada att få välkomna Lito till Miller Graphics familjen. Lito erbjuder stora erfarenheter och gedigen kunskap inom automatisering av mediaprocessen, Lito Creator, Lito Mag, digital hantering av filer (DAM), hantering av produktinnehåll (PIM) samt 3D bilder och fotografering, vilka är efterfrågade komplement till vårt erbjudande, säger Fredrik Turzik, VD på Miller Graphics.

Miller Graphics ägs av Ahlmarkskoncernen med säte i Karlstad och är en Europas största tillverkare av flexoklichéer och grafiska lösningar. I Sunne finns den svenska enheten med en studio för allt prepressarbete fram till tryckfärdiga filer samt produktion av flexoklichéer. Miller Graphics finns i 11 regioner över Europa samt norra och västra Afrika och jobbar inom tre affärsområden; Image carrier, Print Supplies och Digital Solutions.

- När vi nu blir en del av Miller Graphics öppnar det upp nya möjligheter för Litos produkter att nå en större marknad, både produktmässigt och geografisk. Vi kommer även fortsätta vårt utvecklingsarbete med fokus på optimering och kvalité tillsammans med våra befintliga kunder, säger Ole Jensen Produktionschef på Lito.

Detta ägarbyte kommer inte påverkar den dagliga verksamheten för befintliga kunder till Lito. Era kontakter kommer fortsatt att vara med anställda vid Lito som känner er och era behov. Vår verksamhet kommer att fortsätta som tidigare. I och med detta samgående kommer vi att i framtiden kunna erbjuda fler innovativa lösningar tillsammans och utveckla vår verksamhet tillsammans med våra kunder.

För mer information, kontakta
Anna Jonhed, Head of Lito/Sales&Business Dev Director Miller Graphics, +46 706 00 46 38
Ole Jensen, Platschef Lito, +46 430 490 80
Fredrik Turzik, VD Miller Graphics, +46 730 81 15 91

För mer information om Miller Graphics och Lito, besök www.millergraphics.com respektive www.lito.se

Miller Graphics Group logo